• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Οι Υπάλληλοι του Ταμείου μας (Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Πολιτικοί Υπάλληλοι), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού» για την ενίσχυσή του σε τρόφιμα, απορρυπαντικά, πάνες, κλπ, συγκέντρωσε ικανοποιητική ποσότητα από αυτά, τα οποία και θα προωθηθούν μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 1. Γνωρίζεται ότι έχει δοθεί εντολή από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων αρχικά σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. Χρεωστικά Ομόλογα για λόγους υγείας. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

  - Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης και για όλες τις άλλες αιτίες χορήγησης των εν λόγω δανείων.

 2. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Εθνική Τράπεζα και έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους. Για αυτούς που δεν είχαν δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή είχαν δηλώσει πλην όμως εμφαίνονταν δεύτεροι δικαιούχοι αυτού, θα εισπράξουν τα δάνειά τους με χρηματική εντολή στο όνομά τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, με την ταυτότητά τους.

 3. Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου & 3,6% επί των τόκων του δανείου.

 4. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από την μισθοδοσία των υπαλλήλων, με έναρξη την μισθοδοσία του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και λήξη την μισθοδοσία του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

 1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους μετόχους είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα Χρεωστικά Ομόλογα (1η εκταμίευση δανείων (2017).

 2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

 3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει ως εξής:

  α) Όσοι είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους, Τραπεζικούς Λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και εμφαίνονται πρώτοι δικαιούχοι, η πίστωση θα γίνει απ΄ ευθείας σε αυτούς.

  β) Όσοι δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή είχαν δηλώσει , πλήν όμως εμφαίνονταν ως δεύτεροι δικαιούχοι, θα εισπράξουν τα δάνεια τους με χρηματική εντολή στο όνομα τους, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας με την ταυτότητα τους.

 4. Οι ανωτέρω θα ειδοποιηθούν με SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει στην αίτηση δανείου που μας είχαν υποβάλλει.

 5. Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου & 3,6% επί των τόκων του δανείου.

 6. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα του Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ., με έναρξη το μισθολόγιο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και λήξη το μισθολόγιο του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ