• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα: Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (Λογιστήριο Κεντρικής Υπηρεσίας), το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας και από το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης. Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται σε οκτώ τμήματα: το Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων, το Α΄ Τμήμα Παροχών (πρώην ΤΑΑΣ & ΕΤΥΑΠ), το Γ΄Τμήμα Παροχών (Πρώην ΕΤΥΠΣ ), το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας (Πρώην ΚΥΥΑΠ), το Τμήμα Λογιστηρίου (Αυτοτελή Λογιστήρια Τομέων), το Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ. και από το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής. Υποστήριξης & Αρχείου.

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα: