• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ..

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ., το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα: