• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Δημοσιεύεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 91-93, Αθήνα, με σκοπό την ανέγερση κτηρίου

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για παρεχόμενες διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.