• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και της τ. Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές από οχτακόσια (800) ευρώ και άνω, μπορούν από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 να υποβάλλουν στο Ταμείο μας και συγκεκριμένα στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), αιτήσεις με τα απαιτούμενα σε αυτές δικαιολογητικά για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών.

Ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν τα εν λόγω δάνεια και η διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την διαταγή πατήστε εδώ

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες (αρχική εγκύκλιος & σχετικά υποδείγματα) δείτε την ενότητά μας: Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Οι Υπάλληλοι του Ταμείου μας (Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Πολιτικοί Υπάλληλοι), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού» για την ενίσχυσή του σε τρόφιμα, απορρυπαντικά, πάνες, κλπ, συγκέντρωσε ικανοποιητική ποσότητα από αυτά, τα οποία και θα προωθηθούν μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

  1. Γνωρίζεται ότι έχει δοθεί εντολή από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων αρχικά σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. Χρεωστικά Ομόλογα για λόγους υγείας. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

    - Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης και για όλες τις άλλες αιτίες χορήγησης των εν λόγω δανείων.

  2. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Εθνική Τράπεζα και έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους. Για αυτούς που δεν είχαν δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή είχαν δηλώσει πλην όμως εμφαίνονταν δεύτεροι δικαιούχοι αυτού, θα εισπράξουν τα δάνειά τους με χρηματική εντολή στο όνομά τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, με την ταυτότητά τους.

  3. Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου & 3,6% επί των τόκων του δανείου.

  4. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από την μισθοδοσία των υπαλλήλων, με έναρξη την μισθοδοσία του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και λήξη την μισθοδοσία του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ