• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Την 1 Νοεμβρίου 2018 καταβλήθηκαν μέσω Ε.Φ.Κ.Α. στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας, τα παρακρατηθέντα ποσά, με τη διαδικασία που είχαμε αναφέρει σε προγενέστερη ανακοίνωσή μας.

Όσον αφορά, την επιστροφή κρατήσεων σε νόμιμους κληρονόμους συνταξιούχων που απεβίωσαν (χωρίς μεταβίβαση σύνταξης) σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Σ60/3/60880 από 12/1/2018 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., στις περιπτώσεις επιστροφής ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θανόντων συνταξιούχων, ισχύει:

  • Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.
  • Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία, η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    • Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).
    • Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).
  • Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης που θα υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ:

Η Πρόεδρος Δ.Σ.