• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Εκταμίευση  δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ:     Η υπ αριθ. 20.5  από  25-06-2015  Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
   

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (3η εκταμίευση δανείων 2015).
  2. Η Διαχειρίστρια Τράπεζα μας γνώρισε προφορικώς, ότι η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΤΠΥΑΠ παρακαλώ πατήστε Εδώ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. 17/4 από 4-6-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1.    Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 150 μετόγων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω ΟΤΕ, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2.    Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπιΰσουν από τον ιστότοπο του Ταμείου (vvwvv.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα - Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν άμεσα.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για να διαβάσετε τις διευκρινίσεις παρακαλώ πατήστε εδώ