Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (22.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω α/α 12 σχετικό.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: