• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. η χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων, που αφορούν σε πλήρεις φακέλους με ημερομηνία διαγραφής έως 31/12/2014.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2015 και εφεξής.

Αναλυτικά παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους:

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Τ.Π.ΑΣ.

122

7.165.264.87 €

Τ.Π.Υ.Α.Π.

18

416.595,86 €

Γνωρίζεται ότι, κατά το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους, χορηγήθηκαν από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ εφάπαξ βοηθήματα, που αφορούν ολοκληρωμένους φακέλους με ημερομηνία αίτησης έως 31/12/2014 ήτοι:

  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 111 εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα, συνολικού ποσού 7.385.254,79 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 82 εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων συνολικού ποσού 2.717.203,83 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 51 εφάπαξ βοηθήματα συνολικού ποσού 1.331.603,65 €