• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Πρωτεύων στόχος και παγία θέση του Ταμείου μας είναι η διατήρηση της αυτονομίας αυτού αλλά και της οικονομικολογιστικής αυτοτέλειας των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας, με μόνο σκοπό την προάσπιση και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων που συνδέονται με ασφαλιστική σχέση με το Ταμείο μας αλλά και εν γένει της ιδιαίτερης κοινωνικής του αποστολής, διατηρώντας την υγεία, τη βιωσιμότητα καθώς και το σύνολο των πλεονασματικών του χαρακτηριστικών.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Από ισχύος του ν.4387/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄- 85/12-05-2016) οι Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) προέβησαν στην χορήγηση των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και τον προβλεπόμενο τρόπο υπολογισμού ανά περίπτωση.
Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με χορηγηθέντα εφάπαξ από το έτος 2014 μέχρι σήμερα:

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Α' ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2014

480

27,912,303.36€

2015

262

11,544,224.71€

2016

688

33,670,309.93€

2017 (μέχρι 20-04-2017)

347

13,115,354.93€

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 31-03-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  (π.χ. 30 έτη, 35ετία, διαγραφές με ή χωρίς συνταξιοδοτική πράξη)

1262

50,222,792.69€

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Α' ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π.Υ.Α.Π.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2014

880

25.003.045,01€

2015

65

1,405,458.23€

2016

220

7,207,464.79€

2017 (μέχρι 20-04-2017)

25

811,306.41€

 

 

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 31-03-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (διαγραφές με ή χωρίς συνταξιοδοτική πράξη, επιστροφή εισφορών)

229

5,463,381.34 €

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Π.Υ.Π.Σ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2014

313

9.086.284,70€

2015

26

793.958,73€

2016

150

4.520.753,55€

2017 (μέχρι 04-05-2017)

80

2.687.598,33€

 

 

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 04-05-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (διαγραφές με ή χωρίς συνταξιοδοτική πράξη, επιστροφή εισφορών)

20

550.000,00€

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ Ν.4307/14

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 24-04-2016, οι Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας προέβησαν στην χορήγηση αναπροσαρμοσμένων εφάπαξ βοηθημάτων σε μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 01-08-2012 έως και 30-06-2014, ήτοι για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄-246/15-11-2014).
Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με τη χορήγηση αναπροσαρμοσμένων εφάπαξ παροχών από το έτος 2016 μέχρι σήμερα:


Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Α' ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ Ν.4307/14

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2016

140

795,049.74€

2017

168

756,565.25€

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 31-03-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

645

4,700,000.00€

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Α' ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π.Υ.Α.Π.)

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ Ν.4307/14

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2016

100

37,528.45€

2017

171

68,292.97€

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 31-03-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

400

200,115.34€

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Π.Υ.Π.Σ.)

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ Ν.4307/14

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

2016

31

5.045,36€

2017

45

24.111,25€

 

ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ (μέχρι 04-05-2017)

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

371

190.000,00€

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μέτοχοι των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 01-08-2012 έως και 30-06-2014 πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως σχετική αίτηση χορήγησης αναπροσαρμοσμένου εφάπαξ βοηθήματος στους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) προκειμένου τους χορηγηθούν τα αναπροσαρμοσμένα εφάπαξ βοηθήματα στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης (ανά Τομέα Πρόνοιας) μπορείτε να βρείτε εδώ:

Γνωρίζεται ότι το Ταμείο στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προβεί στη χορήγηση των εφαπαξ βοηθημάτων, των μετόχων των Tομέων Τ.Π.Α.Σ. & Τ.Π.Υ.Α.Π., οι οποίοι διεγράφησαν από 1/7/2014 έως και εντεύθεν και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ.

Σημειωτέον, οι ανωτέρω έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Υπηρεσία μας.

Προς εξυπηρέτηση παρατίθενται σχετικές κατά περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις:

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΥΑΠ