• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Εκταμίευση δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους μετόχους είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα Χρεωστικά Ομόλογα (2η εκταμίευση δανείων 2017).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ

Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

  1. Το Ταμείο μας ανανέωσε την ήδη επιτυχή συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα για τρία (3) επιπλέον χρόνια.
  2. Η νέα σύμβαση, (η ανανέωση της οποίας προβλεπόταν και στη σύμβαση που έληξε πρόσφατα), εμπεριέχει όλους τους ευνοϊκούς για το Ταμείο όρους που περιλαμβανόταν στην προσφάτως λήξασα σύμβαση και επιπλέον παρέχει ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους σε όλους τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν και τέως μετόχους) ήτοι, τη χορήγηση ειδικού προνομιακού και εκπτωτικού Μισθοδοτικού Προϊόντος από την Εθνική Τράπεζα.
  3. Επισυνάπτονται τα ενημερωτικά έντυπα του μισθοδοτικού προϊόντος «Μισθοδοτικός Golden» που προσφέρονται στους ασφαλισμένους του Ταμείου (εν ενεργεία και συνταξιούχους).
  4. Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί σχετικά το σύνολο του προσωπικού σας και των μελών των Ενώσεών σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Παναγιώτα Μ. ΧΑΡΩΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ


Σχετικά έντυπα: