ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.Α

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία Ανοικτού Διαλόγου - Διαπραγμάτευσης, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών θεματοφυλακής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών των χαρτοφυλακίων των Τομέων Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αντικείμενο του Έργου

Η ανάδοχος εταιρεία καλείται να προσφέρει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α υπηρεσίες θεματοφυλακής και λοιπές χρηματιστηριακές υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: