Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, σε επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ενός ψηφιακού πιστοποιητικού ασφαλείας, με διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος, για τα domain names (www.teapasa.gr, www.tapasa.gr) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και σας προσκαλεί να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ #1.500,00#€, συμπεριλαμβανομένων δαπανών, κρατήσεων και Φ.Π.Α., που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (13) σχετικό.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: