Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, σε επιλογή Αναδόχου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διάρκειας δύο (2) ετών, ήτοι υπηρεσίες τηλεφωνίας και ίντερνετ, προς κάλυψη αναγκών των Τμημάτων του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και σας προσκαλεί να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις ως άνω υπηρεσίες, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων δαπανών, τελών, κρατήσεων και Φ.Π.Α., που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω α/α 13 & 14 σχετικά.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ: