• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την απόφαση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα πρώην στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

 1. Την 20-07-2017 το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 26.15 Απόφαση-Πρακτικό (Α.Δ.Α.:6ΣΩΕΟΡΡΞ-8ΤΜ) στην οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων οι Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) να χορηγούν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στους τ. μετόχους του Ταμείου με την παραλαβή της απόφασης χορήγησης προκαταβολής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ., στην οποία ρητά αναφέρεται ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δικαιούνται σύνταξη και για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής πράξης κανονισμού σύνταξης.
 2. Ακολούθως, το Ταμείο μας αιτήθηκε εγγράφως από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμών Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών εφεξής να κοινοποιούνται και στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οι αποφάσεις που εκδίδονται για απονομή προκαταβολής σύνταξης σε τ. μετόχους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας.
 3. Κατόπιν των ανωτέρω ο κάθε τ. μέτοχος του Ταμείου μας, επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής προκαταβολής σύνταξης κατόπιν προηγούμενης αίτησης συνταξιοδότησής του, δύναται να κάνει χρήση αυτής και να αιτηθεί από τον αρμόδιο Τομέα Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το εφάπαξ βοήθημά του, το οποίο δικαιούται να λάβει, αφού περιέλθουν στο Ταμείο από την αρμόδια υπηρεσία τα οικονομικά στοιχεία του αιτούντος και ολοκληρωθεί ο σχετικός φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.   
 4. Διευκρινίζεται ότι όσες αποφάσεις προκαταβολής σύνταξης έχουν εκδοθεί και δεν εμφαίνεται ότι κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Γ.Λ.Κ., οι ενδιαφερόμενοι που θα θέλουν να κάνουν χρήση αυτών θα πρέπει να τις προσκομίζουν οι ίδιοι στο Ταμείο. Αν πρόκειται δε για φ/φα των εν λόγω αποφάσεων θα πρέπει αυτά να είναι επικυρωμένα.
 5. Για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους υπαλλήλους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου μας, ήτοι:
  • Για τον Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στην τ. Ελληνική Χωροφυλακή):

Τηλ.  : 2105276861, 862, 863 και 864.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Για τον Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων):

Τηλ.  :2105276850, 851, 852 και 853
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. :

Τηλ. :2105276871, 881, 873 και 874
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.