• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ συνολικά ανά έτος και ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

Ετήσιο, 1ος/2017, 2ος/2017, 3ος/2017, 4ος/2017, 5ος/2017, 6ος/2017, 7ος/2017, 8ος/2017, 9ος/2017, 10ος/2017, 11ος/2017, 12ος/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2017, 2ος/2017, 3ος/2017, 4ος/2017, 5ος/2017, 6ος/2017, 7ος/2017, 8ος/2017, 9ος/2017, 10ος/2017, 11ος/2017, 12ος/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΥΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2017, 2ος/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΑΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΠΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017

 

Εκτέλεση προυπολογισμού έτους 2016, περίοδος αναφοράς από 1/1/2016 έως 30/4/2016

  1. ΤΕΑΠΑΣΑ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ πατήστε εδώ:
  2. Τομέας ΤΠΥΑΠ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ:
  3. Τομέας ΤΠΑΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΑΣ πατήστε εδώ:
  4. Τομέας ΤΠΥΠΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ:
  5. Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΑΕΧ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΑΕΧ πατήστε εδώ:
  6. Κλάδος Υγείας, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Κλάδου Υγείας πατήστε εδώ:
  7. Οικονομική Διαχείριση, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης πατήστε εδώ: