• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ συνολικά ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΥΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΑΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΠΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1ος/2020 2ος/2020 3ος/2020 4ος/2020 5ος/2020 6ος/2020 7ος/2020 8ος/2020 9ος/2020 10ος/2020 11ος/2020 12ος/2020