• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 Ο Κλάδος Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αποτελείται απο τους παρακάτω Τομείς:

 

Για την πρώην Χωροφυλακή

1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών - ΤΠΑΣ (πρώην ΤΑΑΣ)

 

Για την πρώην Αστυνομία Πόλεων

2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων - ΤΠΥΑΠ (πρώην ΕΤΥΑΠ)

 

Για το Πυροσβεστικό Σώμα

3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - ΤΠΥΠΣ (πρώην ΕΤΥΠΣ)