• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι το Ταμείο στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προβεί στη χορήγηση των εφαπαξ βοηθημάτων, των μετόχων των Tομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ, οι οποίοι διεγράφησαν από 1/7/2014 έως και 31/12/2014 και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ.

Σημειωτέον, οι ανωτέρω έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Υπηρεσία μας.

Προς εξυπηρέτηση παρατίθενται σχετικές κατά περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις:

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΥΑΠ

Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΑΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν 37 αιτήσεις δανείων μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.ΑΣ. που αφοράμόνοΑστυνομικούς Υπαλλήλους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΑΣ πατήστε εδώ


Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν 138 αιτήσεις δανείων μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφοράΥπαλλήλους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων και έχουν ειδοποιηθεί με SMS, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ


Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων τριακοσίων επτά (307) μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 30-05-2016.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ