• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι, κατά το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους, χορηγήθηκαν από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ εφάπαξ βοηθήματα, που αφορούν ολοκληρωμένους φακέλους με ημερομηνία αίτησης έως 31/12/2014 ήτοι:

  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 111 εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα, συνολικού ποσού 7.385.254,79 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 82 εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων συνολικού ποσού 2.717.203,83 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 51 εφάπαξ βοηθήματα συνολικού ποσού 1.331.603,65 €