• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.),

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

 

Τράπεζες ή Τραπεζικούς Οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία Ανοικτού Διαλόγου -Διαπραγμάτευσης, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των πιο κάτω εργασιών ταμειακής διαχείρισης:

  • Είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα και του Κλάδου Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ.
  • Πληρωμή παροχών προς δικαιούχους και υποχρεώσεων προς τρίτους
  • Παροχή στοιχείων οποτεδήποτε ζητηθούν από το Ταμείο
  • Αποστολή των απαραίτητων extrait στη συχνότητα και στη μορφή που επιθυμούν οι Ενιαίες Υπηρεσίες του Τ. Ε. Α. Π Α. Σ. Α
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών
  • Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: