• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.),

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου του έργου « Διαχειριστικός έλεγχος των Τομέων και Κλάδου Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οικονομικών χρήσεων Δ' 3μήνου του έτους 2008 και ολοκλήρου του έτους 2009, της Οικονομικής Διαχείρισης ΤΕΑΠΑΣΑ ετους 2009, ως και των οικονομικών χρήσεων έτους 2007 και 9μήνου έτους 2008 του π. Τ.Α.ΑΣ. και π. Ε.Τ.Ε.Χ.»

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 192.288,36 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: