• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ενημερώνουμε σχετικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται στους εν ενεργεία Αστυνομικούς Υπαλλήλους, μετόχους των Τομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Τομέων μας (ΤΠΑΣ ή ΤΠΥΑΠ) είναι το γινόμενο χρόνου φοίτησης στη Σχολή (μήνες & ημέρες) επί της τελευταίας πάγιας κράτησης των παραπάνω κατά περίπτωση Τομέων.

 

(ΜΗΝΕΣ & ΗΜΕΡΕΣ) ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Χ

ΠΑΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ = ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Η καταβολή του ποσού δύναται να πραγματοποιηθεί εφάπαξ ή έως 12 μηνιαίες δόσεις με σχετική δήλωση των ιδίων στην επισυναπτόμενη αίτηση.

Σημειωτέον ότι μετά την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, θα επακολουθήσει Απόφαση αναγνώρισης του χρόνου από την Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών/ΤΕΑΠΑΣΑ.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος παρέχεται (πλέον των συνταξιούχων) και στους ενενεργεία μετόχους έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στους Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου μας.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
Ταξίαρχος