• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), προκειμένου να στελεχώσει τις Υπηρεσίες του με καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις και ανάγκες προτίθεται να προβεί άμεσα στην απόσπαση ένστολου και πολιτικού προσωπικού από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και προσκαλεί τα στελέχη που πληρούν τα αντίστοιχα προσόντα όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την στελέχωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με εξειδικευμένο προσωπικό.

  • Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έχουν σταλεί μέσω Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. σε όλες τις Υπηρεσίες της Αττικής. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος