• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Την 28/12/2017 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α Απόφαση του κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 4603-Β) με την οποία τροποποιούνται αναδρομικά από 1/1/2017, ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, το ποσοστό κρατήσεων ανά Τομέα και άλλες διατάξεις.

Για να ενημερωθείτε περί της Αποφάσεως πατήστε εδώ: