• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα 11 Ιουλίου 2018

Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 1. Εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών

  Το Ταμείο, με απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάσει των εισερχομένων δικαιολογητικών και ολοκλήρωσης του φακέλου, έχει περαιώσει την εκταμίευση όλων των εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων των μετόχων του Τομέα Πρόνοιας των Υπαλλήλων της π. Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) με έτος διαγραφής το 2017 και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ενώ η πλειονότητα των αντίστοιχων εφάπαξ βοηθημάτων των μετόχων του Τομέα των Υπαλλήλων της π. Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Π.Α.Σ.) -επίσης με έτος διαγραφής το 2017 και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών- έχει ήδη χορηγηθεί και εντός δεκαημέρου θα έχει ολοκληρωθεί και η εκταμίευση των υπολοίπων.

  Εφάπαξ βοηθήματα Πυροσβεστών
  Έχει ολοκληρωθεί η χορήγηση όλων των εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων των μετόχων του Τομέα Πρόνοιας των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) με έτος διαγραφής το 2017 και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

  Επισημαίνεται ότι μετά την περαίωση της διαδικασίας εκταμίευσης των εφάπαξ βοηθημάτων έτους 2017, το Ταμείο θα προβεί άμεσα στη χορήγηση των αντίστοιχων εφάπαξ βοηθημάτων του έτους 2018 σε όλους τους μετόχους του Ταμείου με την περιέλευση στην Υπηρεσία μας των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση του φακέλου.

 2. Δάνεια Αστυνομικών

  Έχουν αποσταλεί στην Τράπεζα για εκταμίευση όλα τα δάνεια εκτάκτων αναγκών που αφορούν σε λόγους υγείας των μετόχων των Τομέων Πρόνοιας των Υπαλλήλων της π. Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) καθώς και της π. Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Π.Α.Σ.), με παράλληλη ενημέρωση των ενδιαφερομένων με μηνύματα στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ η σχετική διαδικασία εκταμίευσης και των δανείων που αφορούν στις λοιπές περιπτώσεις εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τρέχοντος μηνός.

Δάνεια Πυροσβεστών

Έχει περαιωθεί η εκταμίευση όλων των δανείων εκτάκτων αναγκών των μετόχων του Τομέα Πρόνοιας των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) με ημερομηνία αίτησης μέχρι την 9-4-2018.  

Σας ενημερώνουμε ότι η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να  αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της λειτουργίας της.

Η συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη και έγκυρη λειτουργία της εφαρμογής.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα έμμεσα μέλη του Κ.Υ.Υ.Α.Π. Ως εκ τούτου αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνταγογράφηση, προκειμένω αυτό να λυθεί άμεσα, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα: 2105276890, 2105276819,  2105276915, 2105276914. 

Διευκρινίζονται τα εξής:

Περισσότερα...

Την 28/12/2017 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α Απόφαση του κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 4603-Β) με την οποία τροποποιούνται αναδρομικά από 1/1/2017, ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, το ποσοστό κρατήσεων ανά Τομέα και άλλες διατάξεις.

Για να ενημερωθείτε περί της Αποφάσεως πατήστε εδώ: