• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Εκτέλεση προυπολογισμού έτους 2016, περίοδος αναφοράς από 1/1/2016 έως 31/1/2016

  1. ΤΕΑΠΑΣΑ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ πατήστε εδώ:
  2. Τομέας ΤΠΥΑΠ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ:
  3. Τομέας ΤΠΑΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΑΣ πατήστε εδώ:
  4. Τομέας ΤΠΥΠΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ:
  5. Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΑΕΧ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΑΕΧ πατήστε εδώ:
  6. Κλάδος Υγείας, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Κλάδου Υγείας πατήστε εδώ:
  7. Οικονομική Διαχείριση, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης πατήστε εδώ: