Την 1 Νοεμβρίου 2018 καταβλήθηκαν μέσω Ε.Φ.Κ.Α. στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας, τα παρακρατηθέντα ποσά, με τη διαδικασία που είχαμε αναφέρει σε προγενέστερη ανακοίνωσή μας.

Όσον αφορά, την επιστροφή κρατήσεων σε νόμιμους κληρονόμους συνταξιούχων που απεβίωσαν (χωρίς μεταβίβαση σύνταξης) σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Σ60/3/60880 από 12/1/2018 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., στις περιπτώσεις επιστροφής ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θανόντων συνταξιούχων, ισχύει:

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης που θα υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ:

Η Πρόεδρος Δ.Σ.