Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ..

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ., το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα: