• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑEX - ΤΕΑΥΑΠ - ΤΕΑΥΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρίθ. Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012, διενεργείται ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήρες και δικαιούχων τέκνων) στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Οι ανωτέρω θα πρέπει μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 να έχουν αποστείλει στους ανωτέρω Επικουρικούς Τομείς τ' ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

β) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν το 2013.
δ) Φ/φο τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
ε) Για τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η σύνταξη (μέρισμα) θα διακοπεί.


Για περισσότερες πληροφορίες

(TEAEX): 210-5276842-32-33
(ΤΕΑΥΑΠ): 210-5276810-14
(ΤΕΑΥΠΣ): 210-5276882

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα,  29 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Αττικής, ότι από 6/11/2012, οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τους στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48,  όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την ενημέρωση με τον προσφορότερο τρόπο των μελών τους.

Ο Προέδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ταξίαρχος