• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X.

 Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Τομέα T.E.A.E.X. (π. Ε.Τ.Ε.Χ.) από τη Β΄ Διμηνία 2013, ήτοι την 01-04-2013 θα πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

 Αθήνα, 04/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρ. Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) για τό έτος 2013

Τ.Π.Υ.Π.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών - Τ.Π.Α.Σ. για τό έτος 2013

Τ.Π.Α.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013