• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


ΣΧΕΤ:  Υπ' αριθ.  25/5 από 5-6-2013 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Α. Με το ανωτέρω σχετικό και ύστερα από απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 και τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος [συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης], μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος, τα κατωτέρω:

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αλλαγής της διαδικασίας του τρόπου καταβολής των οιονδήποτε παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. για την περαιτέρω βελτίωση λειτουργίας του Ταμείου καθώς επίσης και για την εφαρμογή του αρθ. 40 του Ν. 3863/2010, οι συναλλαγές του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και ανήκει στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων θα γίνονται πλέον μέσω τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητος είναι μόνο ο ατομικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του άμεσα ασφαλισμένου. Δύναται ο ασφαλισμένος να δηλώσει, εφόσον το επιθυμεί τον ίδιο αριθμό ΙΒΑΝ με αυτόν της μισθοδοσίας.

 

Για να κατεβάσετε τοπικά την αίτηση πατήστε εδώ