• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αλλαγής της διαδικασίας του τρόπου καταβολής των οιονδήποτε παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. για την περαιτέρω βελτίωση λειτουργίας του Ταμείου καθώς επίσης και για την εφαρμογή του αρθ. 40 του Ν. 3863/2010, οι συναλλαγές του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και ανήκει στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων θα γίνονται πλέον μέσω τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητος είναι μόνο ο ατομικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του άμεσα ασφαλισμένου. Δύναται ο ασφαλισμένος να δηλώσει, εφόσον το επιθυμεί τον ίδιο αριθμό ΙΒΑΝ με αυτόν της μισθοδοσίας.

 

Για να κατεβάσετε τοπικά την αίτηση πατήστε εδώ

Αθήνα, 17-09-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 36/4 από 12-09-2013 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 111 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου). Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

3. Το Χρεωστικό Ομόλογο πρέπει να περιέλθει στον Τ.Π.ΑΣ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, από την ενημέρωση του για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου, ήτοι μέχρι τις 01-10-2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (α) σχετική.

4. Εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ. μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εκταμιευτούν.

5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων στην Εθνική Τράπεζα, οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω SMS και ακολούθως με αλληλογραφία.