• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π., για την είσπραξη του ποσοστού συμμετοχής τους σε ιατρικές συνταγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας Υπάλληλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), (εν ενεργεία – συνταξιούχων – μελών) παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες – οδηγίες.
1.-  Για τις ιατρικές συνταγές που δεν καταχωρούνται πλέον στο βιβλιάριο νοσηλείας του Δημοσίου, αλλά εκδίδονται με ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με Ν. 3892/4-11-2011, οι μέτοχοι του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), εν ενεργεία, συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενειών αυτών, οι οποίοι εκτελούν συνταγές στα συμβεβλημένα φαρμακεία περιφέρειας Αττικής (Αθηνών – Πειραιώς) δεν  είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν την με τον Ν.1902/1990 καθορισθείσα συμμετοχή του 25% ή 10% της αξίας των φαρμάκων στο φαρμακείο, εφόσον στην ηλεκτρονικά συνταγογραφημένη εντολή του ιατρού έχει τεθεί η σφραγίδα συμμετοχής του Κ.Υ.Υ.Α.Π..

Περισσότερα...

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


ΣΧΕΤ:  Υπ' αριθ.  25/5 από 5-6-2013 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Α. Με το ανωτέρω σχετικό και ύστερα από απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 και τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος [συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης], μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος, τα κατωτέρω:

Περισσότερα...