• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι λόγω της απαραίτητης αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης και έγκρισης εντολών εξόφλησης και της χρονικής καθυστέρησης ενταλμάτων προπληρωμών των συμπληρωματικών παροχών υγείας που αφορούν έξοδα Φαρμακευτικής Αγωγής ασθενών ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην ΚΥΥΑΠ), αναστέλλονται προσωρινά, η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η περαιτέρω διαδικασία πληρωμών των δαπανών για Φάρμακα.

Σύντομα με νεότερη ανακοίνωση οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ θα ενημερωθούν για την επανέναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Η πληρωμή δαπανών για εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και η καταβολή του επιδόματος τοκετού γίνεται κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας / ΤΕΑΠΑΣΑ

Περαιτέρω διευκρινήσεις για τα Έξοδα Φαρμακευτικής Αγωγής

Αθήνα, 22-10-2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».
1. Σας γνωρίζουμε ότι με τις υπ’ αριθ. 43/15 και 43/16 από 8-10-2013 Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 156 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου). Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.
3. Το Χρεωστικό Ομόλογο πρέπει να περιέλθει στον Τ.Π.ΑΣ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, από την ενημέρωση του για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου, ήτοι μέχρι τις 06-11-2013.
4. Εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ. μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εκταμιευτούν.
5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων στην Εθνική Τράπεζα, οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω SMS και ακολούθως με αλληλογραφία.