• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 05-11-2013 οι συναλλαγές των ασφαλισμένων με τον Κλάδο Υγείας θα γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 08.00-13.30, αντί των ωρών 09.00-14.30 που ίσχυε έως σήμερα.

Για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Νικόλαος Δ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ενημερώνουμε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι οι παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π. στη φαρμακευτική περίθαλψη δεν θα καταβάλλονται από την 24-10-2013 έως την 15-11-2013, λόγω εργασιών αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου δικαιολογητικών και της μικρής παρατηρούμενης χρονικής καθυστέρησης ενταλμάτων προπληρωμών των Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας που αφορούν έξοδα φαρμακευτικής αγωγής ασθενών ασφάλισης.  Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως να μην αποστέλλονται βιβλιάρια και δικαιολογητικά δαπανών που αφορούν τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π. τις ως άνω ημερομηνίες. Μετά το πέρας των εργασιών αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα γίνεται κανονικά με νεώτερη ανακοίνωσή μας που θα ακολουθήσει.

Οι δαπάνες που αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις και το επίδομα τοκετού θα χορηγούνται κανονικά.

Παρακαλούνται οι ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ενημέρωση των μελών τους.

Για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Νικόλαος Δ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ