• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 26-11-2013 οι συναλλαγές των ασφαλισμένων με τον κλάδο υγείας (πληρωμές φαρμάκων, εξετάσεων, επίδομα τοκετού) γίνονται κανονικά.

Αθήνα, 4/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του ΤΠΥΠΣ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - ΤΠΥΠΣ (πρ. ΕΤΥΠΣ) για τό έτος 2013

ΤΠΥΠΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013