• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 23/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - ΤΠΥΠΣ (πρ. ΕΤΥΠΣ) για τό έτος 2014

Τ.Π.Υ.Π.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Γνωρίζεται ότι κατά τον μήνα Απρίλιο χορηγήθηκαν από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 137 εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων συνολικού ποσού 3.897.633,06€, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις περιήλθαν στο Ταμείο μας έως τον μήνα Μάρτιο του 2013.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών
Τσαλοκώστας Ευάγγελος
Αντυπύραρχος