• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ:    Οι υπ’ αριθ. 13/2 & 13/3 από 26-04-2016  Αποφάσεις – Πρακτικά Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων,σε όσους Υπαλλήλους  έχουν αποστείλει στους Τομείς Τ.Π.Υ.Α.Π. & Τ.Π.ΑΣ. Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (1η εκταμίευση δανείων 2016).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
  3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους.Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου  &3,6% επί των τόκων του δανείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΣΧΕΤ:     Η υπ αριθ. 12.5  από  22-04-2016  Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
   

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (1η εκταμίευση δανείων 2016).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.
  3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους.Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου  &3,6% επί των τόκων του δανείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ