• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα 31-07-2018

Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας

Γνωρίζεται ότι:

Τα ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. ως μηνιαία εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του Κλάδου Υγείας με την ένδειξη Π.Α.Π. (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού (επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και όχι στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης), για το διάστημα από 1/10/2013 έως 30/11/2017, θα επιστραφούν -μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες του Ταμείου μας με εκπροσώπους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- στους δικαιούχους ενεργών συντάξεων του Κλάδου Υγείας μέσω του Ε.Φ.Κ.Α., διαδικασία η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί περί το τέλος μηνός Οκτωβρίου 2018 μαζί με τις συντάξεις μηνός Νοεμβρίου.