• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης

Γνωρίζεται ότι με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά εγκρίθηκαν

  1. Τριάκοσες σαράντα έξι (346) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με SMS, στο κινητό τους τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Ομοίως, με το ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν και οι μέτοχοι των οποίων οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών δεν εγκρίθηκαν.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων των τομέων ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ