• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Εκταμίευση δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους μετόχους είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα Χρεωστικά Ομόλογα (2η εκταμίευση δανείων 2017).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ