• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

ΣΧΕΤ: α ) Υπ. αριθμό 13900/16/623508 από 31/03/2016 έγγραφό μας. (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού από λήψεως της παρούσας, παρακαλούμε όπως η αποστολή των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων να γίνεται μεμονωμένα και όχι μαζικά, καθώς η εξέταση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

ΠΥΡΑΡΧΟΣ