• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 05/10/2015


ΘΕΜΑ: «Εκταμίευση  δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ:  Η υπ αριθ. 28.4  από  27-08-2015  Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
  
1.    Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (4η εκταμίευση δανείων 2015).
2.    Η Διαχειρίστρια Τράπεζα μας γνώρισε προφορικώς, ότι η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2015.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ: