• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 04-12-2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

1.    Σας γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός που αφορά τη χορήγηση δανείων από τους Τομείς Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), εξαντλήθηκε και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση αιτημάτων για το τρέχον έτος.
2.    Για το έτος 2014 και μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού δανείων, θα γίνει νέα σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση στον ιστότοπο μας για την έναρξη αποδοχής αιτημάτων.