• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι λόγω της απαραίτητης αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης και έγκρισης εντολών εξόφλησης και της χρονικής καθυστέρησης ενταλμάτων προπληρωμών των συμπληρωματικών παροχών υγείας που αφορούν έξοδα Φαρμακευτικής Αγωγής ασθενών ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην ΚΥΥΑΠ), αναστέλλονται προσωρινά, η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η περαιτέρω διαδικασία πληρωμών των δαπανών για Φάρμακα.

Σύντομα με νεότερη ανακοίνωση οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ θα ενημερωθούν για την επανέναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Η πληρωμή δαπανών για εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και η καταβολή του επιδόματος τοκετού γίνεται κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας / ΤΕΑΠΑΣΑ

Περαιτέρω διευκρινήσεις για τα Έξοδα Φαρμακευτικής Αγωγής