• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αλλαγής της διαδικασίας του τρόπου καταβολής των οιονδήποτε παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. για την περαιτέρω βελτίωση λειτουργίας του Ταμείου καθώς επίσης και για την εφαρμογή του αρθ. 40 του Ν. 3863/2010, οι συναλλαγές του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και ανήκει στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων θα γίνονται πλέον μέσω τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητος είναι μόνο ο ατομικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του άμεσα ασφαλισμένου. Δύναται ο ασφαλισμένος να δηλώσει, εφόσον το επιθυμεί τον ίδιο αριθμό ΙΒΑΝ με αυτόν της μισθοδοσίας.

 

Για να κατεβάσετε τοπικά την αίτηση πατήστε εδώ