• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα,  18 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: «Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Αττικής, ότι από 27/06/2013 έως και 29/08/2013,  οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τουςστην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48,  όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μία (1) φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την ενημέρωση με τον προσφορότερο τρόπο των μελών τους

 

Ο Προέδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ταξίαρχος