• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 15/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΥΠΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ»

1.    Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), αποφασίστηκε ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013 και εφ εξής, ο ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) θα καταβάλει τις συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, αντί ανά τρίμηνο και απολογιστικά όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
2.    Κατόπιν των ανωτέρω από 27 Ιουνίου 2013 η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιείται πλέον την προτελευταία εργάσιμη ήμερα κάθε μήνα και θα αφορά τον επόμενο μήνα.
3.    Επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και τα μερίσματα της Β’ τριμηνιαίας 2013 και τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013.