• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Επικουρικές  Συντάξεις (μερίσματα) του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ), θα καταβάλλονται από  1/1/2013 την τελευταία εργάσιμη του τριμήνου.