• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X.

 Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Τομέα T.E.A.E.X. (π. Ε.Τ.Ε.Χ.) από τη Β΄ Διμηνία 2013, ήτοι την 01-04-2013 θα πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.