• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑEX - ΤΕΑΥΑΠ - ΤΕΑΥΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρίθ. Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012, διενεργείται ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήρες και δικαιούχων τέκνων) στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Οι ανωτέρω θα πρέπει μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 να έχουν αποστείλει στους ανωτέρω Επικουρικούς Τομείς τ' ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

β) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν το 2013.
δ) Φ/φο τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
ε) Για τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η σύνταξη (μέρισμα) θα διακοπεί.


Για περισσότερες πληροφορίες

(TEAEX): 210-5276842-32-33
(ΤΕΑΥΑΠ): 210-5276810-14
(ΤΕΑΥΠΣ): 210-5276882